Dagopvang

 

Tussen 7 uur en half 9 's ochtends kan je je kindje brengen en tussen half 5 en 6 uur 's middags kan je hem of haar weer ophalen. In de tussentijd zorgen wij er heel goed voor! We volgen een vast ritme, zodat er voldoende rust en voorspelbaarheid is. Binnen dit ritme is er plaats voor een kringmoment voor de dreumessen en peuters om samen de dag te beginnen, gezonde voeding en uiteenlopende activiteiten en speelmogeljkheden. Ook is er gelegenheid voor slaapmomenten voor baby's en een rustmoment voor peuters. 

Dagopvang bij Jubel is er vanaf minimaal één hele dag per week. Flexibele opvang is helaas niet mogelijk.

Peuteropvang

 

Peuteropvang is bij ons vergelijkbaar met dagopvang. Toch zijn er een paar verschillen. Allereerst zorgt de leeftijdscategorie van 2,5 tot 4 jaar ervoor, dat heel gericht de ontwikkeling van deze leeftijdsfase gestimuleerd kan worden. Peuters vragen nu eenmaal soms een andere benadering dan een baby. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om de peuters voor te bereiden op de basisschool; ze leren bijvoorbeeld om in een kring te zitten, op hun beurt te wachten en met dagritmekaartjes te werken.

 

 

Nieuw!  Peuterochtenden en VVE

 

Vanaf september 2023 hebben wij een nieuwe peutergroep geopend: de Pinguïns. Omdat er veel vraag is naar een plek waar peuters twee ochtenden per week kunnen komen spelen, hebben we besloten de Pinguïngroep te openen. Kinderen van 2,5 - 4 jaar komen hier op maandag- en donderdagochtend of op

dinsdag- en vrijdagochtend van 8.45 uur tot 11.45 uur spelen. Tijdens deze ochtenden bereiden we hen spelenderwijs voor op het basisonderwijs. 

Wanneer binnen een gezin één ouder werkzaam is, kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dat geval kunnen ouders gebruik maken van de peuterwerkregeling van de gemeente Veenendaal. Peuters van 2,5 tot 4 jaar komen dan twee dagdelen per week gedurende schoolweken en ouders ontvangen dan inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Veenendaal. 

Vanaf 1 mei 2024 bieden we op de Pinguïns ook VVE. Kinderen met risico op een taalachterstand ontvangen soms van het consultatiebureau een VVE-indicatie. Dit betekent dat deze kinderen 4 ochtenden naar de Pinguïns komen van 8.45-12.45 uur. Deze 16 uur opvang per week wordt voor de helft gesubsidieerd door de gemeente Veenendaal. Voor de overige 50% kan je als ouder kinderopvangtoeslag aanvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisch beleid

 

Ons pedagogisch beleids- en werkplan omvat de meeste informatie over Christelijke Kinderopvang Jubel. Het vertelt wat we doen, hoe we het doen en waarom we het zo doen. Je kunt ons pedagogisch beleids- en werkplan lezen door op de onderstaande button te klikken: