Ieder kind is kostbaar

 

Kinderen zijn een kostbare gave van God. Je vertrouwt de zorg van je kind aan ons toe. Dit ziet Jubel als een bijzondere taak, waar we op een goede manier invulling aan geven. Dit betekent in de eerste plaats dat je kind de praktische zorg krijgt die het nodig heeft: voeding, verschoning en naar bed brengen. Belangrijker nog is dat deze zorg op een liefdevolle manier geboden wordt. Onze pedagogische medewerkers kennen je kind goed en bouwen een band met hem of haar op. Je kind wordt welkom geheten op de opvang en ieder kind wordt gezien en gehoord.

Ieder kind is uniek


Ieder kind is uniek en geschapen door God met zijn of haar eigen persoonlijkheid en talenten. Je kind mag leren deze talenten te gebruiken in dienst van God en de naaste. In de opvang staat de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, talenten en kwaliteiten van je kind centraal. Pedagogische medewerkers hebben daarom aandacht voor zijn of haar interesses. Je kind mag aangeven waar zijn of haar wensen en voorkeuren liggen bij de keuze voor activiteiten. Tegelijk willen we je kind uitdagen om nieuwe activiteiten uit te proberen en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Het activiteitenaanbod is gevarieerd zodat je kind zich breed kan ontwikkelen. Hierbij kan je denken aan geluids- en beweegspelletjes voor de allerkleinsten, knutselactiviteiten, verkleden en rollenspellen, gezelschapsspellen en dans en muziek. 

Ieder kind hoort erbij


Kinderen komen niet alleen ter wereld; zij maken deel uit van een gezin. In een gezin wordt voor elkaar gezorgd, wordt met elkaar meegeleefd en worden waarden en normen met elkaar gedeeld. Jubel wil deze gemeenschapszin voortzetten in de opvang. Net als in het gezin wordt je kind geleerd om rekening te houden met elkaar en behulpzaam te zijn. De groepen zijn huiselijk ingericht met verschillende plekken die uitnodigen tot samenzijn; aan de grote tafel en speelhoeken om samen te spelen en bewegen. Tijdens kringmomenten wordt er uit de Kinderbijbel of een ander voorleesboek gelezen en worden liedjes gezongen. Verder zullen we bewust naar de christelijke feesten toeleven en gezamenlijk  bidden en danken voor het eten.

Ieder kind draagt bij


Jubel heeft een christelijke grondslag en wil je kind graag de christelijke waarden en normen voorhouden die we kennen uit de Bijbel: liefde en respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijkheid, vergeven, eerlijk zijn, geduldig zijn, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Jouw kind draagt bij door mee te helpen met kleine taken, door elkaar te helpen en door netjes om te gaan met ruimte en materiaal. Wij maken deel uit van Gods schepping. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met onze middelen en onze leefomgeving. Jubel wil ieder kind bewust maken van zijn of haar aandeel in de schepping. Dit doen we door bewust om te gaan met voedsel en materiaal, maar ook door veel buiten te spelen.