Dagritme bij Jubel!

Dagritme bij Jubel!2019-11-28T16:20:26+00:00

Binnen Jubel! hebben we een vast dagritme met dagelijks terugkerende activiteiten en rituelen. Hiermee creëren we voorspelbaarheid en dat geeft een vertrouwd gevoel. Het dagritme is een leidraad, maar er wordt soepel omgegaan met de tijden. Er wordt altijd gekeken naar de behoefte van uw kind en de groep. Zo kan een kind als het moe is eerder naar bed worden gebracht, of krijgt het drinken als het dorst heeft. Is de groep nog lekker bezig met een activiteit, dan wordt de lunch iets uitgesteld.

Voor de baby’s willen we zo veel mogelijk het ritme van thuis aanhouden. Zo zijn wij een verlengstuk van thuis, wat de emotionele veiligheid en ontwikkeling van uw baby ten goede komt. Uw baby wordt niet alleen voorzien in primaire behoeften; er wordt ook gelet op de signalen die uw baby geeft en er is interactie met de pedagogisch medewerkster tijdens de zorg- en spelmomenten. We bieden uw baby hierbij warmte, rust, uitdagingen, vertrouwen en warmte.

Naarmate uw kind ouder wordt krijgt het steeds meer een vast ritme. Met behulp van dagritmekaarten wordt het dagritme van de groep zichtbaar gemaakt voor uw kind. Hierdoor heeft het inzicht in wat komen gaat, leert hij zich bij de groep te voegen en rekening te houden met andere kinderen.

Ons dagritme zit er als volgt uit:

07.00 uur – 09.00 uur De kinderen worden gebracht. Er is ruimte voor een overdracht tussen de ouder en de pedagogisch medewerkster. De kinderen mogen rustig opstarten en vrij spelen
09.00 uur We ruimen samen op
09.15 uur In de kring. Samen beginnen we de dag met een gebed, we zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal.
09.30 uur Met z’n allen aan tafel om fruit te eten en wat te drinken.
09.45 uur Naar het toilet of een schone luier. De kinderen die gaan slapen worden naar bed gebracht.
10.15 uur Jassen en schoenen aan en fijn buiten spelen.
11.00 uur Eventueel naar binnen voor een thema activiteit, of verder buiten spelen.
11.30 uur We ruimen samen op en wassen de handjes.
11.50 uur Samen zingen en bidden.
12.00 uur Lunchen
12.30 uur Naar het toilet of een schone luier. De kindjes die gaan slapen worden naar bed gebracht. De andere kinderen mogen vrij spelen.
13.00 uur Alle kinderen die gaan slapen liggen op bed. De kinderen die op zijn mogen even rusten en vrij spelen. De kinderen die een middag komen zijn gebracht.
14.00 uur We doen samen een thema activiteit met de kinderen die op zijn.
15.00 uur De meeste kinderen worden wakker; opstaan en kleertjes aan.
15.15 uur Met z’n allen aan tafel om een cracker te eten en wat te drinken.
15.30 uur Jassen en schoenen aan en fijn buiten spelen, vrij spelen of een thema-activiteit.
16.00 uur Naar het toilet of een schone luier.
16.15 uur We ruimen samen op en wassen de handjes.
16.30 uur Met z’n allen aan tafel om een plakje kaas, worst of komkommer te eten en wat te drinken. We zingen een danklied om de dag af te sluiten.
16.30 uur De ouders kunnen vanaf dit moment hun kind ophalen.
17.00 uur De kinderen mogen vrij spelen tot ze worden opgehaald. Bij het ophalen is er ruimte voor een overdracht tussen de pedagogisch medewerkster en de ouder.
18.00 uur De kinderen zijn opgehaald.