Medewerkers

Medewerkers2015-09-07T12:25:44+00:00

Wij verwachten van al onze medewerksters dat zij een persoonlijke, levende relatie hebben met God en zijn aangesloten bij een kerk of gemeente. Dit is de basis van onze opvang en die wordt volledig gedragen door het management en de pedagogisch medewerksters. Wij garanderen continuïteit, kwaliteit, professionaliteit en enthousiasme en vragen van onze medewerksters dat zij zich dagelijks met veel passie, liefde en individuele aandacht inzetten voor alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Medewerkers werken zoveel mogelijk op een vaste dag, zodat zij een goede band met uw kind en u kunnen opbouwen.

Alle medewerksters hebben een MBO-3 diploma of hoger. Ook zijn zij in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en worden ze dagelijks door de overheid gescreend.