Missie en identiteit

Missie en identiteit2019-11-28T21:37:34+00:00

Wij zijn ervan overtuigd dat de kinderen, hoe jong ze ook zijn, met het geloof bezig kunnen en mogen zijn en dat hier ook ruimte voor is. Ook zij mogen nu al leren wie Jezus is en wat Hij voor hen heeft gedaan. Niet alleen door de bijbelverhalen, liedjes en knutselwerkjes heen, maar ook door de manier waarop de pedagogisch medewerksters met hen -en elkaar- omgaan. Het geloof is een leefstijl die wij als pedagogisch medewerkers mogen voorleven, naleven, uitleven, meeleven en beleven.
Een christelijk fundament, waar de kinderen hun verdere leven op mogen bouwen.

Graag willen wij uw kind een plek bieden waar het zich veilig, geborgen en thuis voelt. Een plek waar het gezellig is, waar ruimte is om te kunnen ontwikkelen en waar uw kind zichzelf kan zijn.Waar ruimte is om een positief zelfbeeld te ontwikkelen en waar uw kind de vaardigheden kan leren om in de maatschappij te kunnen bewegen.

Christelijke kinderopvang Jubel! heeft persoonlijke, individuele aandacht hoog in het vaandel staat. Niet alleen voor elk kind dat mag komen, maar ook voor de ouders. Ook ouders mogen zich veilig en vertrouwd weten bij ons. Er is open en persoonlijk contact waarin niet alleen ruimte is voor gezelligheid, maar (juist) ook voor vertrouwelijke onderwerpen.

Onze christelijke grondslag wil zeker niet zeggen dat alleen kinderen uit christelijke gezinnen bij Jubel! terecht kunnen. Integendeel! Alle kinderen, ongeacht afkomst, geloof of religie zijn welkom bij Jubel!