Open deuren beleid

Open deuren beleid2015-09-07T13:14:38+00:00

Op dit moment is Jubel! kleinschalige kinderopvang en hebben wij 1 groep. Als er in de toekomst wordt uitgebreid, zullen wij met een open deuren beleid gaan werken.

Ons open deuren beleid houdt in dat de deuren naar een andere groep open staan op geplande momenten in de week. Op deze manier wordt het blikveld van uw kind verruimd en kan uw kind een andere ruimte met ander speelgoed gaan ontdekken. Dit zijn vrij-speel momenten. Er kunnen ook gerichte activiteiten worden georganiseerd door de pedagogisch medewerksters waarbij het open deuren beleid wordt toegepast.