Oudercommissie

Oudercommissie2019-11-28T15:32:13+00:00

De oudercommissie staat voor de belangen van alle ouders en kinderen van Jubel! Oudercommissieleden komen 4x per jaar bijeen en praten en adviseren over het pedagogisch beleidsplan, het voedingsbeleid, de inrichting van Jubel!, de veiligheid en gezondheid en wat zij verder nodig achten. De oudercommissie is ons klankbord en heeft inspraak in het beleid van Jubel!.

U kunt oudercommissieleden aanspreken als u ideeën, suggesties of andere punten heeft. De oudercommissie dient absoluut niet als klachtenorgaan.

Op dit moment wordt er een oudercommissie samengesteld.