Tarieven

Tarieven2019-09-03T10:29:21+00:00

Elke 15e van de maand ontvang u van ons een factuur voor de opvang die u komende maand zal gebruiken. Deze factuur is een 12de deel van de jaarfactuur (in totaal 52 weken). Extra afgenomen opvangdagen worden de volgende maand in rekening gebracht en zullen worden gerekend als flexibele opvang.

U betaald voor een hele of een halve dag opvang, afhankelijk het soort contract en de in de overeenkomst vastgelegde dag(en)/dagde(e)l(en).
Jubel! is 11 uur per dag open. Voor een afgenomen dagdeel wordt 5 uur gefactureerd, voor een hele dag 10 uur. Dit om ziekte-, vakantie- en sluitingsdagen te compenseren.

Tarieven Jubel! locatie ‘de Schutterij’
52-weken contract          €7,34 per uur
40-weken contract         € 7,56 per uur
Flexibele opvang             €7,68 per uur

Tarieven Jubel! locatie Artkidz
52-weken contract €7,54 per uur
40-weken contract € 7,75 per uur
Flexibele opvang €7,87 per uur

U kunt bij de belastingdienst een tegemoetkoming voor de kosten voor kinderopvang aanvragen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele (toeslag-) partner. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl . U kunt hier ook een proefberekening maken om te zien hoeveel toeslag u ontvangt en wat de netto kosten voor u zijn.