Vrijwilligers en stagaires

Vrijwilligers en stagaires2015-09-07T12:29:22+00:00

Wij willen  beroepskrachten in opleiding kansen bieden om zich te ontwikkelen tot goede pedagogisch medewerksters. Wij werken samen met enthousiaste stagiaires die onze passie en liefde voor de kinderen delen. Voor de continuïteit op de groep zal er nooit meer dan 1 stagiaire per groep per dag aanwezig zijn. Een stagiaire staat altijd boventallig en zal worden begeleid door een pedagogisch medewerkster. In de begeleiding van onze stagiaires werken wij samen met hun school zodat zij zo goed mogelijk worden begeleid en hun opdrachten kunnen uitvoeren.

Graag willen wij samenwerken met vrijwilligers. Opa’s en oma’s die een boekje komen lezen met de kinderen of vrijwilligers die helpen bij activiteitjes of huishoudelijke taken zijn heel waardevol en mogen een plekje vinden binnen Jubel!.

Ook stagiaires en vrijwilligers die bij Jubel! aanwezig zijn, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en worden dagelijks door de overheid gescreend.