Wenprocedure

Wenprocedure2018-04-22T19:12:39+00:00

Een ontspannen relatie tussen u als ouder en de pedagogisch medewerksters helpt uw kind om met een vertrouwd gevoel van de één naar de ander te gaan. Vanaf de eerste kennismaking wordt gewerkt aan een goede samenwerking en aan inzicht in de verschillen en overeenstemming tussen de opvoeding thuis en bij Jubel!. Wij geven u en uw kind de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving, het dagritme, de pedagogisch medewerksters en de groepsgenootjes. We nemen voor de officiële startdatum van uw kind rustig de tijd om hieraan te wennen. Dit is de basis waardoor uw kind zich emotioneel veilig zal gaan voelen.

Het wennen bij Jubel! gaat stap voor stap. Hiervoor zal voor de start contact met u worden opgenomen om 2 wenmomenten met een intakegesprek te plannen. We starten het eerste wenmoment met een intakegesprek tijdens het eerste wenmoment waarin we u en uw kind meenemen in het reilen en zeilen binnen Jubel! en krijgen wij informatie over de individuele behoeften, gewoonten en gebruiken van uw kind. Op deze manier bieden we de mogelijkheid om rustig te wennen aan de omgeving. Tijdens de wenmomenten zullen de pedagogisch medewerksters extra tijd vrij maken om u en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in deze nieuwe fase. Er is veel aandacht voor uw kind het vinden van een plekje in de groep. Het eerste wenmoment zal een kort dagdeel beslaan.
Het tweede wenmoment zal een korte dag beslaan, om de overgang naar een hele dag bij de kinderopvang zo klein mogelijk te maken. Hierin is aandacht voor het afscheid nemen van papa of mama, het ritme dat we volgen bij Jubel! en het verder verkennen en leren kennen van de ruimten en de pedagogisch medewerksters.